Eșecul Euro Răspunde

Nicolas Sarkozy, Georgios Papandreou și Angela Merkel încercând să salveze Euro

Bogdan C. Enache a publicat o analiză privind criza din zona euro în Revista 22

În principiu, utilizarea unei singure monede într-un spaţiu economic cât mai larg şi cu un grad ridicat de comerţ intraregional, cum este Uniunea Europeană, poate contribui la creşterea eficienţei economice, prin eliminarea riscului valutar şi reducerea unor costuri de tranzacţie cu care se confruntă actorii economici, atunci când în intermedierea schimburilor au de-a face cu mai multe monede. Cum însă o uniune monetară nu este decât forma extremă a unui sistem de rate de schimb valutar fixe, spaţiul economic comun trebuie să îndeplinească o serie de condiţii pentru ca beneficiile asociate unificării monetare să fie mai mari decât costurile pe care le presupune.

More…